FundacjaRatujmy2017

fundacjaRatujmy2017mini

baner_Covid

covid

Portal Pacjenta eZdrowie

ezdrowieporadnia

logo_fundacji_ratujemy

logo-nfz
amazonki

baner_Transplantacje

transplantacje

Konkursy na świadczenia zdrowotne

 

OGŁOSZENIE
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze
zaprasza


do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

 

1) całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach.

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Umowa

Załącznik nr 1a - Oferta

Data powstania: czwartek, 11 lutego 2021 17:49
 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

 

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:


1) świadczenia lekarskie w zakresie świadczenia lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mielniku
2) świadczenia lekarskie w Poradni Laryngologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,
3) świadczenia lekarskie w Poradni Neurologicznej wraz z konsultacjami w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,
4) świadczenia lekarskie w Poradni Alergologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,
5) świadczenia lekarskie w zakresie badań echokardiograficznych, USG doppler naczyń szyi, USG doppler kończyn dolnych
6) świadczenia ogólnostomatologiczne,
7) świadczenia psychologiczne wraz z konsultacjami w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach.

Okres obowiązywania umowy od 01.03.2021 r. do 29.02.2024 r.

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 1e

Załacznik nr 2a

Załacznik nr 2b

Załacznik nr 2c

Załacznik nr 2d

Załacznik nr 2e

Załacznik nr 4

 

Rozstrzygnięcie

Unieważnienie

Data powstania: piątek, 05 lutego 2021 12:11
 


OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze


zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

1) całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Położniczo Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego w SP ZOZ w Siemiatyczach

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2023r.

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 - Oferta
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Data powstania: wtorek, 24 listopada 2020 11:12
 

 

OGŁOSZENIE
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

1)    całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii  wraz z pełnieniem funkcji kierownika oddziału w Oddziale Położniczo Ginekologicznym z rooming in Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2023r.

 

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Oferta

Data powstania: wtorek, 17 listopada 2020 10:23
 

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2190
z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 i n. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze

Zaprasza

Do składania ofert w konkursie na „Świadczenie usług z zakresu laboratorium diagnostycznego i diagnostyki mikrobiologicznej, nadzór nad bankiem krwi na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach oraz dzierżawa pomieszczeń i sprzętu”

Data powstania: czwartek, 16 stycznia 2020 15:14 Więcej…
 

 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza

 

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

  1. całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Położniczo Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego w SP ZOZ w Siemiatyczach

 

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1a - Oferta

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

Data powstania: czwartek, 10 października 2019 13:06
 

 


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza
do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

• całodobowe świadczenia zdrowotne  w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki na Bloku Operacyjnym  w  SP ZOZ  w Siemiatyczach.

 

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert

Zał. nr 1 - Oferta

Zał. nr 2 - Umowa

 

Rozstrzygnięcie

Data powstania: poniedziałek, 15 kwietnia 2019 13:31
 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

Świadczenia zdrowotne  w zakresie pielęgniarstwa w Pracowni Elektrokardiograficznej w  SP ZOZ  w Siemiatyczach.

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy, format .doc, .pdf

Zał. nr 2 - Umowa

 

 

 

Data powstania: wtorek, 26 marca 2019 12:22
 

 

OGŁOSZENIE


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

a)    świadczenia lekarskie w Poradni Rehabilitacyjnej  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
b)    świadczenia lekarskie w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji w Bacikach Średnich  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
c)    całodobowe świadczenia zdrowotne  w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgicznym z  Pododdziałem Ortopedycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach.

 

Data powstania: środa, 06 marca 2019 09:55 Więcej…
 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie
świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Siemiatyczach

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 - Oferta

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie

Data powstania: czwartek, 21 lutego 2019 14:34
 

 

OGŁOSZENIE
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza


do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

a)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
b)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach SP ZOZ w Siemiatyczach;
c)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w OAiIT w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
d)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
e)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w ZOL Baciki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
f)    świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w poradni specjalistycznej;

 

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data powstania: wtorek, 29 stycznia 2019 12:56
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuje pliki cookie ze ztrony www.spzozsiemiatycze.pl.

EU Cookie Directive Module Information